Disclaimer

Fijn dat u gebruik maakt van onze website. Het is ons doel om u uitvoerig te informeren over de diensten van Snelders Consulting. Tevens maken wij van deze mogelijkheid gebruik om u relevante informatie te verstrekken over ons bedrijf. De geboden informatie is strikt bedoeld om uw inzicht te geven. Keuzes die u maakt naar aanleiding van deze informatie vallen geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid.
Voor een persoonlijk en passend advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met één van onze adviseurs. Op alle adviezen en werkzaamheden die Snelders Consulting voor u uitvoert zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 


Rechten en gebruik

Alle informatie en publicaties op deze website komen toe aan Snelders Consulting. Voor zover derden betrokken zijn, zijn daarover duidelijke afspraken gemaakt.
Wij stellen het zeer op prijs dat u de verstrekte informatie gebruikt voor uw eigen doeleinden. Het is echter niet toegestaan, zonder onze goedkeuring, om de informatie of inhoud van deze site te delen met anderen. Met uitzondering van die informatie die daarvoor uitdrukkelijk gepubliceerd is en daartoe ook de mogelijkheid biedt.

 


Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Niettemin kan het voorkomen dat bepaalde informatie onjuist is danwel verouderd. Snelders Consulting aanvaard geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze aangeboden informatie.
Bij de ontwikkeling van deze website hebben we er alles aan gedaan om onze website virusvrij te houden. Toch kan het voorkomen, door welke omstandigheden dan ook, dat er virussen verspreid wordt bij raadpleging van onze website. Daarvoor zijn wij niet aansprakelijk.
De website van Snelders Consulting bevat ‘links’ naar andere websites of applicaties die niet onder ons beheer vallen. Aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van deze websites of applicaties wordt door ons uitgesloten.