Focus op groei

Snelders Consulting lanceert een nieuw programma voor ondernemers die de komende jaren sterk willen groeien met hun bedrijf. Het programma is afgestemd op MKB ondernemers die vinden dat ze te lang hebben stilgestaan en tot de conclusie zijn gekomen dat er iets dient te veranderen om het pad van groei (opnieuw) in te zetten.

Hoe werkt het?

Samen met een Snelders ondernemerscoach wordt een inventarisatietraject doorlopen. Hierin wordt inzicht verkregen in de omstandigheden die invloed hebben op de huidige situatie. Daarbij wordt ook stilgestaan bij ambities en ondernemersvaardigheden. Daarnaast worden doelen bepaald die door middel van een duidelijk plan van aanpak gerealiseerd dienen te worden. Om een vinger aan de pols te houden en zonodig te kunnen bijsturen, wordt op regelmatige basis een coachgesprek gehouden.

De 4 stappen:
  1. Inventarisatietraject
  2. Doelen vaststellen
  3. Plan van aanpak
  4. Monitoring en bijsturing

Voor wie?

Het programma Focus op Groei is effectief voor ondernemers die het idee hebben dat hun bedrijf niet voldoende groeit. Vaak gaat dit gepaard met onrust. Er is wel een wil om het beter te doen, maar om één of andere reden lukt dit niet. Deels zijn dit wat jongere ondernemers die niet goed uit de startfase wegkomen. Maar ook oudere ondernemers, waarbij de twijfel over de toekomst enigszins toeslaat, zijn herkenbaar.

De beste investering die je kunt doen

Deelnemen aan het programma Focus op Groei is waarschijnlijk de beste investering die je kunt doen. Je leert heel bewust kijken naar je bedrijf én naar jezelf als ondernemer. Op basis van jouw eigen inzicht en ambities ga je aan de slag om een toekomstplan te maken en uit te voeren.

Bij het programma Focus op Groei wordt ingezet op versnelde groei. Na de inventarisatie en het maken van de plannen, ga je voortvarend aan de slag. Je wordt elk kwartaal gecoached tijdens een adviesgesprek. Hierin worden de vorderingen én verbeterpunten besproken.

Inventarisatietraject: éénmalig 750,-
Coaching: maandelijks 99,-

 

Tip!
Jouw persoonlijke groei als ondernemer is van grote invloed op de realisatie van je doelen. Door middel van een ‘assessment’ ontdek je welke eigenschappen van jezelf goed ontwikkeld zijn en welke talenten wat extra aandacht verdienen.

Onderemersassessment: 265,-