Grip op de Zaak

Het ‘Grip op de Zaak’ programma van Snelders Consulting is opgezet voor ondernemers die het idee hebben dat ze niet altijd volledig in controle zijn. Dit leidt tot onrust en verhoogt de kans op beslissingen die onder druk genomen worden. Met het Grip op de Zaak programma word je als ondernemer opnieuw de regisseur in je eigen bedrijf.

Hoe werkt het?

Samen met de Snelders Ondernemerscoach start je met het verwerven van inzicht. ‘Wat is er aan de hand?’. Aan de hand van dit inzicht wordt bepaald op welke wijze je meer regie kunt krijgen in je bedrijf. Dit gebeurt vooral op basis van cijfers en prestatie-indicatoren. De Snelders Ondernemerscoach is altijd in de buurt voor vragen. Bovendien is er twee keer per jaar een intensief overleg om jouw bedrijfssituatie en voortgang te bespreken.

De 3 stappen:
  1. Inzicht verwerven
  2. Opstellen van prestatie-indicatoren
  3. Monitoring en bijsturing

Voor wie?

‘Grip op de Zaak’ is bedoeld voor MKB ondernemers die al enkele jaren ondernemer zijn. Ze kennen het klappen van de zweep, maar merken dat ‘het bedrijf’ af en toe ‘onder hen vandaan loopt’. Ze realiseren dat ze wellicht wat actiever dienen te sturen, maar missen tijd om eraan toe te komen.

‘Grip op de Zaak’, een goede investering

‘Grip op de Zaak’ is een heel goede investering. Zowel voor jezelf als voor je bedrijf.
Na een zorgvuldige inventarisatie om het juiste inzicht te verwerven, wordt een relevante set van prestatie-indicatoren samengesteld. Elk half jaar vindt een adviesgesprek plaats waarin de vorderingen worden besproken.

Inventarisatietraject: éénmalig 750,-
Coaching en monitoring: maandbedrag 50,-