Arbeidstekort? Verleid je medewerkers tot meer werken.

Uit onderzoek van een gerenommeerd consultancy bedrijf blijkt dat, als de gemiddelde parttimer in Nederland, van een 21-urige werkweek naar een 25-urige werkweek gaat, we in totaal ruim 425.000 fte’s ‘winnen’. 

Met deze cijfers in het achterhoofd is de opdracht aan ondernemers eigenlijk eenvoudig, zou je denken. Want het betekent dat je als werkgever je medewerkers dient te verleiden om meer uren per week te gaan werken. 

Natuurlijk is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want er zijn meestal goede motieven aanwezig voor medewerkers om niet meer te werken. Dit kan te maken hebben met opvang van kinderen, het kan te maken hebben met andere zorgtaken, of het kan ook te maken hebben met de wens om andere bezigheden te hebben.

Als werkgever zul je dus aan de bak moeten om je medewerkers te verleiden tot de inzet van meer uren. Enkele tips die daarbij kunnen helpen?

 

1.     Flexibiliteit

Het blijkt dat als medewerkers de mogelijkheid hebben om flexibel om te gaan met hun uren, ze eerder bereid zijn om meer te doen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld hun zorgtaken beter vervullen. Dat geldt trouwens ook voor de mogelijkheid om medewerkers naar eigen keuze te laten thuiswerken.

 

2.     Ontwikkelingsmogelijkheid

Als medewerkers kunnen werken aan hun ontwikkeling én carrière, zijn ze eerder bereid om meer uren te besteden aan hun werk. 

 

3.     Financieel voordeel

Hoewel salaris niet het meest bepalende deel is om een baan wel of niet te blijven doen, is het nog wel altijd een belangrijke reden. Dus, als medewerkers een toenemend financieel voordeel verkrijgen bij meer werken, dan kan dat zeker een stimulans zijn.