Box 3 beleggers kunnen feestje vieren.

Het aankomende kabinet staat al voor een grote financiële uitdaging nog voordat het officieel aan de macht komt. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat de huidige manier van belasting heffen op beleggingen onrechtmatig is. Dit vonnis kan leiden tot een forse financiële last voor de overheid, omdat mogelijk miljarden euro's aan compensaties aan belastingbetalers betaald moeten worden.

De kwestie draait om de ‘omstreden’ belastingheffing op vermogenswinsten, zoals koerswinst op aandelen en inkomsten uit woningverhuur. Beleggers en vastgoedinvesteerders hebben over de jaren belasting betaald gebaseerd op een geschat rendement, dat vaak hoger was dan het werkelijke rendement. Zij stellen dat ze hierdoor te veel hebben betaald.

Deze zaak loopt al jaren en kreeg eind 2021 een cruciale wending toen de Hoge Raad oordeelde dat de methode van fictieve rendementen zowel het discriminatieverbod als het eigendomsrecht schendt. De overheid heeft weliswaar het beleid aangepast om de berekening van het fictieve rendement te verfijnen, maar ontevredenheid leidde tot verdere rechtszaken. Recentelijk bevestigde de Hoge Raad dat zelfs het nieuwe beleid deze fundamentele rechten schendt.

De uitspraak impliceert dat vermogende belastingbetalers mogelijk terugbetalingen moeten krijgen voor de jaren dat ze te veel hebben betaald. Hoewel het aan de belastingbetalers zelf is om te bewijzen dat ze te veel hebben betaald, kan de financiële impact voor de overheid aanzienlijk zijn. Demissionair staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, heeft al gewaarschuwd dat de kosten hiervan in de miljarden kunnen lopen, afhankelijk van de implementatie van het nieuwe beleid waarbij belasting geheven wordt over het daadwerkelijk behaalde rendement.

Het ministerie van Financiën bestudeert nu de uitspraak. Na een politieke beslissing hoort de Belastingdienst hoe zij het box 3-inkomen op een juiste manier kunnen berekenen.

De Belastingdienst werkt nauw samen met het ministerie van Financiën om het rechtsherstel zorgvuldig uit te werken. Een uiteindelijke beslissing wordt in de loop van het jaar genomen. Als de uitspraak gevolgen heeft voor je box 3-inkomen, stuurt de Belastingdienst je een brief.

Wil je er meer over weten? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs.