Economische Zaken zet zich in om financieringen voor MKB'ers te vergemakkelijken.

Uit recent onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat het Nederlandse mkb (midden- en kleinbedrijf) moeite heeft om geschikte leningen te verkrijgen. Vooral kleine bedrijven hebben het steeds moeilijker om financiering te vinden en geven hun zoektocht naar leningen vaker op dan bedrijven in andere Europese landen. Nederlandse banken wijzen 60% meer leningaanvragen af dan banken in andere landen. Bovendien wordt het lastiger om financieel advies bij banken in te winnen, omdat lokale bankfilialen steeds vaker verdwijnen in Nederland.

Het beperkte toegang tot financiering is zorgwekkend, gezien het belang van het mkb voor de Nederlandse economie. Het ministerie heeft al enkele stappen ondernomen, zoals het bereiken van een overeenkomst met banken en het aanstellen van een gezant. Ook wordt overwogen om een "financieringshub" op te zetten, die mkb'ers die kapitaal zoeken in contact brengt met geldschieters, hoewel de oprichting hiervan enige jaren kan vergen.

De Tweede Kamer heeft reeds aangedrongen op aanvullende maatregelen, waaronder het onderzoeken van de mogelijkheid om een nieuwe durfkapitaalregeling in te voeren, die investeerders belastingvoordelen biedt voor investeringen in middelgrote en kleine bedrijven, met name diegene met hoge risico's, zoals startende ondernemingen.

De ondernemerscoaches van Snelders Consulting kunnen je helpen met je financieringsaanvraag én brengen je in contact met alternatieve financiering verstrekkers.

Praat er maar eens over met één van onze ondernemerscoaches Con Snelders, Robert Bottram of Ruud Snelders