MKB’ers steeds vaker geholpen met financiering buiten de bank om.

De alternatieve financieringsmarkt voor het MKB is flink in beweging. Uit een rapport van de Stichting MKB Financiering blijkt dat in 2023 een indrukwekkende groei van 27% is gerealiseerd. In totaal is voor ruim 5 miljard euro aan niet-bancaire financieringen verstrekt. Deze stijging onderstreept een duidelijke trend waarbij kleinere ondernemingen vaker uitwijken naar andere financieringsbronnen dan de traditionele grootbanken, die steeds terughoudender worden bij het verstrekken van kleinere kredieten.

Deze terughoudendheid heeft mede gezorgd voor een afname van bankfinancieringen onder de €1 miljoen met een kleine 15%.

Opvallend is ook dat zo’n 60% van de alternatieve kredieten gaat om bedragen onder de €250.000. Tegelijkertijd zien we een opvallende groei van bijna 75% in financieringen boven de €1 miljoen.

Ondanks deze groei, ondervinden alternatieve financiers hogere kapitaalkosten, wat hen in een nadelige positie brengt vergeleken met grootbanken. De overheid is actief op zoek naar oplossingen om deze financiers te ondersteunen, bijvoorbeeld door het creëren van fondsen die goedkoper kapitaal bieden en het verbeteren van bestaande garantieregelingen.

De sector is ook in andere opzichten aan het evolueren. Zo namen lease en factoring samen 57% van de markt in beslag in 2023, en groeide de direct lending sector met 41%. Verder heeft nieuwe Europese regelgeving, zoals de crowdfundingvergunning, geleid tot consolidatie in de sector, wat de markt beter georganiseerd maakt en de financiële ondersteuning voor MKB-bedrijven verstevigt.

Vragen over je eigen financiering?

Wij kunnen je uitstekend adviseren en begeleiden bij een (her-)financiering voor je bedrijf. Maak vrijblijvend een afspraak met Ruud Snelders of Con Snelders.