Nieuwe maatregelen Bedrijfsopvolgingsregeling?

Kabinet komt met nieuwe maatregelen voor vereenvoudiging van Bedrijfsopvolgingsregeling en Doorschuifregeling.

Het kabinet heeft een internetconsultatie gelanceerd voor aanpassingen aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR), als onderdeel van het Belastingplan 2025. Deze aanpassingen, ontworpen om de regelingen eenvoudiger en sterker te maken, zijn voorgesteld naar aanleiding van een evaluatie uit 2022. Van 19 april tot en met 19 mei 2024 kunnen belanghebbenden hun feedback geven op de voorgestelde maatregelen.

De voorgestelde aanpassingen omvatten drie belangrijke punten:

  1. De toegang tot de BOR en DSR wordt beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%, om te verzekeren dat deze regelingen bedoeld zijn voor echte ondernemers en niet voor beleggers.
  2. Er worden stappen ondernomen om misbruik van de regelingen te voorkomen, zoals bij zogenaamde rollatorinvesteringen en dubbele toepassing van de BOR, door strengere regels te stellen aan de minimumbezits- en voortzettingstermijnen.
  3. De bezits- en voortzettingseisen worden versoepeld, waardoor het makkelijker wordt voor ondernemers om te herstructureren of van rechtsvorm te veranderen zonder dat dit invloed heeft op hun aanspraak op de BOR.

Deze consultatie biedt een platform voor ondernemers en andere betrokkenen om invloed uit te oefenen op de definitieve vorm van de wetgeving, voordat deze verdergaat in het wetgevingsproces. Het kabinet benadrukt het belang van deze input om de regelingen effectief en relevant te houden voor toekomstige bedrijfsoverdrachten.

Wil je er meer over weten?

Neem dan eens vrijblijvend contact op met fiscalist Frank Waterschoot van Snelders Consulting.