Willekeurige afschrijvingsmogelijkheid kan kosten voor aanschaf bedrijfsauto verlagen.

De gebruikelijke afschrijvingstermijn voor een bedrijfsauto bedraagt 5 jaar. Dit jaar is het echter mogelijk om willekeurig af te schrijven met een maximum van 50% op het investeringsbedrag. Hierdoor kun je als ondernemer de belastbare winst over 2023 dus omlaag brengen, wat een voordeel kan opleveren. Het resterende afschrijvingsbedrag dient gelijkmatig over de volgende jaren te worden afgeschreven. Deze verruiming geldt zowel voor de IB (inkomensbelasting) als de VPB (vennootschapsbelasting).

Wil je meer informatie over je fiscale zaken? Neem dan contact op met Frank Waterschoot.