ZZP’ers kwetsbaar door afhankelijkheid opdrachtgever.

Nederland telt op dit moment ruim 1,5 miljoen ZZP’ers. Dat zegt iets over het ondernemend vermogen. Toch schuilt achter dit cijfer een grote zorg. Zo blijkt namelijk dat 1 op de 3 ZZP’ers in Nederland afhankelijk is van slechts één opdrachtgever. Dat maakt hen financieel kwetsbaar bij het wegvallen van deze bron van inkomsten.

Dit komt naar voren uit een analyse van Boekhouder.nl, gebaseerd op gegevens van het CBS. Vooral in de hotel- en B&B-sector is het aandeel zzp'ers dat voor één opdrachtgever werkt met 70% opvallend hoog, wat duidt op mogelijke schijnzelfstandigheid.

In branches zoals de detailhandel en telecom is dit percentage ook significant met 58%. Dit maakt zzp'ers bijzonder kwetsbaar bij een plotselinge beëindiging van de samenwerking. Dit is vooral een risico voor zelfstandigen zonder financiële reserve: uit eerder onderzoek blijkt dat bijna een kwart van hen geen spaargeld heeft, en nog eens 18% kan maximaal drie maanden overbruggen zonder inkomsten.

De wet staat het werken voor één opdrachtgever toe, zolang de zzp'er zelfstandig beslist over de uitvoering van het werk. Ontbreekt deze zelfstandigheid, dan kan sprake zijn van schijnzelfstandigheid en zou de opdrachtgever de zzp'er in dienst moeten nemen. Dit is vooral een punt van zorg in sectoren zoals logiesverstrekking. Daarnaast is bijna een derde van de zzp'ers deels in loondienst, wat de noodzaak voor meer opdrachtgevers vermindert. Sommigen proberen het ondernemerschap uit maar kiezen uiteindelijk toch weer voor een vast dienstverband.